Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg

Chị em nào còn mắc những lỗi trang phục sau đây thì xác định body dù có đẹp đến đâu cũng bị dìm.

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 1

 

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 3

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 4

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 5

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 6

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 7

Eva Pick: Những lỗi diện đồ làm nàng trông lùn một mẫu và to ngang, đang 50kg nhảy vọt 55kg - 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983930475