Category Archives: Đồng phục y tế

Nhận may đồng phục y tế theo thông tư mới 45/2015/TT- BYT

Theo Thông tư 45, cán bộ, nhân viên y tế sẽ có trang phục mới, được thống nhất trên cả nước, trên cơ sở tôn trọng, kế thừa mẫu trang phục truyền thống nhưng có đổi mới, đảm bảo sự thuận tiện cho các thao tác nghề nghiệp và phù hợp với khí hậu từng […]

Chuyên mục
Hotline: 0983.930.475